Telenor varsler følgende endringer i Telelosjiavtalen fra 1. januar 2017

Nye priser på kraftforsyning tilknyttet Telelosji

På bakgrunn av endringer i konsumprisindeksen for elektrisitet (heretter kalt KPI-E) har Telenor de siste årene justert prisene på kraftforsyning tilknyttet Telelosji.

KPI-E har endret seg med 28,31 % fra september 2015 til september 2016. Telenor øker dermed kraftforsyningsprisene tilsvarende fra og med 1. januar 2017.

Prisendringen gjelder tariffer tilknyttet kraftforsyning, og gjelder for både 48VDC og 230VAC.

Prisendringen gjelder ikke gangreserve fra batteri eller reservekraft fra aggregat.

 De nye vilkårene finner du her