Endringer i Jara NetBusiness gjeldende fra 7. mars 2017

På følgende tilleggsprodukter under Telelosji er det nå påkrevet å legge ved vedlegg i Quotes og Orders modulen:

  • Telelosji: Ekstern kabelframføring
  • Telelosji: Plass til antenner

Vedleggene må legges inn på rett Line Item.

Ved forespørsel på Telelosji anmoder vi om at Samelnummer og Prisavtale legges på under Product Configuration. Dersom dette manglet vil Quoten gå til Incomplete som fører til forsinkelser i behandling av Quotene. For å lette valg av korrekt Samlenummer og Prisavtale, vil dere nå bare få opp gyldige nummer for produktet Telelosji.

Det er opprettet nytt Area i Service Request modulen som skal benyttes for Produktet Ethernet Connect. Nytt Area: Leveranse Ethernet

Endringsordre på xDSL/OA kan nå sendes inn med Requsted Date lik dagens dato. Dersom ordren krever montøravtale vil ordren bli utført på booket avtale. Dersom navneendring ønskes samtidig med en annen endring, ber vi om at ordre på navneendring sendes inn som en egen ordre først. Ny ordre med neste endring sendes når ordren på navneendringen er oppdatert til status Finished i Jara NetBusiness (tar normalt ca. 30 min)