Telenor varsler følgende endringer i Telelosjiavtalen fra 1. januar 2018

Nye priser på kraftforsyning tilknyttet Telelosji

På bakgrunn av endringer i konsumprisindeksen for elektrisitet (heretter kalt KPI-E) har Telenor de siste årene justert prisene på kraftforsyning tilknyttet Telelosji.

KPI-E har endret seg med 12,89 % fra september 2016 til september 2017. Telenor øker dermed kraftforsyningsprisene tilsvarende fra og med 1. januar 2018.

Prisendringen gjelder tariffer tilknyttet kraftforsyning, og gjelder for både 48VDC og 230VAC.

Prisendringen gjelder ikke gangreserve fra batteri eller reservekraft fra aggregat.

 De nye vilkårene finner du her