Nedetid i Jara B2B

Gårdsdagens varslede nedetid ble utsatt. Ny nedetid er:

I perioden torsdag 25. mars kl. 20:00 – kl 22:00, vil det bli foretatt utbedringer på Telenors Jara B2B system. Dette vil medføre nedetid/ustabilitet i angitt periode.

Vi anmoder om at det ikke blir sendt inn noe ordrer eller Service Request i denne perioden.

Bakgrunnen for denne nedetiden er nødvendig vedlikehold.