Feil med å submitte Trouble Ticket i Jara NetBusiness

Emne:              Melde feil fra Jara NetBusiness
Feil oppstod: 09.07.2020 kl. 08:00
Status Feil:     Rettet
Feil rettet: 09.07.2020 kl. 11:00
Beskrivelse:   Problemene med å sende inn feilmeldinger fra Trouble Tickets modulen i Jara NetBusiness er bekreftet ok.

Vi beklager problemene dette medførte for deg og din bedrift