Nye abonnementspriser på Operatøraksess og DSL Bredbåndsaksess fra 01.01.2020

Telenor endrer prisen på leie av Operatøraksess og DSL Bredbåndsaksess fra 01.01.2020. Prisen på delt tilgang øker med Nok 1,- mens pris på full tilgang øker med NoK 2,- pr måned.

Se nye pris bilag til avtalene. Se link: DSL Bredbåndsaksess og Operatøraksess