Operatøraksess

Ved å benytte Operatøraksessproduktet får du som Operatørkunde mulighet til å tilby tjenester ut i sluttkundemarkedet uten å bygge opp en kopperkabelnett ut til den enkelte sluttkunde.Operatøraksess gir tilgang til å leie av Telenors kopperaksessnett.

Operatøraksessproduktet er tilpasset teleoperatører som har eget utstyr i tilknytning til Telenors koplingspunkter og som ønsker å leie ett eller flere kopperpar herfra til sluttkunde på en brukeradresse.

Produktet kan benyttes til å realisere forskjellige DSL baserte tjenester. Vi tilbyr ulike produktvarianter som du igjen kan bygge dine tjenester på. Grensesnittene for Operatøraksess er fra NTP
(for eksempel RJ45-kontakt) hos sluttkunden til og med krysskoplingen fra Telenors blokk til operatørens blokk i sentral- eller fordelerpunktet.

For å bestille operatøraksess må Operatørkunden ha inngått avtale om telelosji for grensesnittblokk for Operatøraksess. Telenors krav til utstyr som skal benyttes i forbindelse med Operatøraksess er beskrevet i tekniske spesifikasjoner.