Planlagt arbeid Jara NetBusiness og VULA web

På denne siden vil du finne informasjon om fremtidig vedlikehold, som vil medføre nedetid på Jara NetBusiness og VULA web. Dette er en side som det anbefales at brukerne sjekker jevnlig for å se om det er planlagt driftsbrudd på Jara NetBusiness.