Grensesnittspesifikasjoner Kapasitet

På denne siden utdypes standarder og grensesnittspesifikasjoner for Telenors produkter som hører inn under Kapasitetsområdet.

TS A52
Access to telephone type leased circuits. Specification of the network side of the user-network interface. Edition 1, 000324

TS A54
Access to the SDH leased circuits. Specification of the network side of the user-network interface.   Edition 2

TS A55
Access to 64 and nx64 kbit/s digital leased circuits (Digital 64 K and nx64 K). Specification of the network side of the user-network interface. Edition2, 000518

TS A56
Access to 2048 kbit/s (Structured/Unstructured) digital leased circuits. Specification of the network side of the user-network interface. (Edition 1.1, 000919)

TS A58
Access to the 34 and 140 Mbit/s digital leased circuits. Specification of the network side of the user-network interfaces. Edition 3

TS A59
Access to copper pairs in the access network of Telenor. Specification of the network side of the user-network interface. Edition 2, 010503

TS A61
Access to dark fibre. Specification of the network side of the user-network interface. Edition 1, 000518

TS A62
Access to video-type leased circuits. Spesification of the network side of the user-network interface. Edition 1, 000518

TS A63
Access to audio and video type leased circuits on radio link. Spesification of the network side of the user-network interface. Edition 1, 000511

TS A64
Access to the fibre-optic part of a Cable-TV type leased cicuit. Specification of the network side of the user-network interface. Edition 1, 000518

TS A65
Access to programme type digital leased circuits. Specification of the network side of the user-network interface. Edition 1, 000518

TS A66
Specification of the network side of the Digital Ethernet leased circuits’ user-network interfaces. Edition 1

TS A67
Specification of the network side of the Optical Capacity leased circuits user-network interfaces. Edition 1

 

Utvalgte dokumenter