NG (Nasjonal Gjesting)

Som en Nasjonal Gjesting operatør får man tilgang til Telenors radionett med suveren dekning.

Dette gjelder de stedene i Norge hvor Nasjonal Gjesting operatøren ikke selv har gjort en utbygging av eget mobilnett. Telenor som leverandør sørger for gode opplevelser for dine sluttkunder når de er i Telenors mobilnett.