LLUB fiberaksess

Telenor er gjennom Nkoms vedtak for marked 3a pålagt å tilby punkt til punkt fiber i et systematisk utbygd fiberaksessområde (LLUB fiberaksess).

Adressene til de aktuelle fiberaksessene vil utleveres ved forespørsel til deres kontaktperson i Telenor.

Leveranse av LLUB fiberaksess er spesiell i størrelse og kompleksitet, og Telenor benytter derfor prosjektleveranser for dette produktet.