Digital Ethernet

Digital Ethernet er et leid samband med Ethernet grensesnitt som gir en fast og dedikert digital forbindelse i Telenors nett. Ethernet grensesnittet gir deg tilgang til nettkomponenter som ofte er rimeligere og mer fleksible enn andre komponenter med andre grensesnitt.

Eksempel på anvendelsesområder er:

  • Aksesser til IP-nett
  • Sammenknytning av lokale datanett (LAN), f.eks. sammenknytning av mindre avdelinger eller med samarbeidspartnere
  • Dataoverføring, f.eks. typisk «tung» trafikk som høyhastighets filoverføring

Det er innført salgsstopp for alle båndbredder på Digital Ethernet.