Digital Ethernet

Digital Ethernet er et leid samband med Ethernet grensesnitt som gir en fast og dedikert digital forbindelse i Telenors nett. Ethernet grensesnittet gir deg tilgang til nettkomponenter som ofte er rimeligere og mer fleksible enn andre komponenter med andre grensesnitt.

Eksempel på anvendelsesområder er:

  • Aksesser til IP-nett
  • Sammenknytning av lokale datanett (LAN), f.eks. sammenknytning av mindre avdelinger eller med samarbeidspartnere
  • Dataoverføring, f.eks. typisk «tung» trafikk som høyhastighets filoverføring

Digital Ethernet samband leveres med overføringshastigheter 10 Mbit/s, 20 Mbit/s, 50 Mbit/s, 100 Mbit/s og 150 Mbit/s.

Det er innført salgstopp for samband med båndbredder mellom 64 kbit/s og 4,3 Mbit/s, samt høyere enn 150 Mbit/s.