Samtrafikk – SS7

Telenors standard samtrafikkavtale gjelder samtrafikk både mot Telenors mobile og faste telefoniplattformer. Tilknytning til Telenors nett muliggjør tilgang til alle tilbydere av teletjenester i Norge. Telenor tilbyr også transitt av trafikk til og fra utlandet.

Med samtrafikk menes utveksling av teletjenester mellom ulike tilbydere  i Norge. En forutsetning for realisering av samtrafikk er at partenes nett er fysisk sammenkoblet. Samtrafikk med Telenor i Norge omfatter den fysiske tilknytningen og trafikken som utveksles mellom partene.

Partene avtaler hvilke tekniske grensesnitt og hvilke samtrafikkpunkter som samtrafikken skal utveksles over.
Samtrafikkavtalen består av en basisdel (BASIS) og en tilleggsdel (tilleggsavtalene PLUSS). BASIS-delen omfatter i hovedsak de tjenester og produkter som Telenor er lovpålagt å tilby mens tilleggsdelen PLUSS beskriver tjenester som Telenor tilbyr i tillegg til BASIS.
Formålet med Avtale om Samtrafikk er å realisere muligheten for at enhver sluttbruker skal kunne kommunisere med enhver annen sluttbruker, uavhengig av hvilken tilbyder sluttbrukeren er tilknyttet og har et kundeforhold til. Avtalen regulerer blant annet:

  • Tilknytning til Telenors fast- og mobilnett i faste samtrafikkpunkter
  • Implementering av ulike nummerressurser
  • Utveksling av trafikk mellom partenes nettverk
  • Bestillings-, drifts- og betalings-rutiner for avtaleforholdet