Digital Multiaksess

Digital Multi Aksess er en kostnadseffektiv løsning for deg som har behov for å koble sammen flere avdelinger på ulike geografiske områder.

Nettet optimaliseres gjennom at en hovedadresse fordeles på et antall underadresser. Underadressene deler dermed den totale kapasiteten mellom seg. Har du flere hovedadresser vil alle kunne inngå i samme løsning.

Digital Multi Aksess gir deg fleksibilitet i forhold til overføringshastigheter. Typisk for løsningen er at du har større kapasitet fra en hovedadresse fordelt på et antall underadresser med mindre kapasitet. På hovedaksessen kan du velge mellom hastigheter fra 1984 kbit/s til 10 Gbit/s, på underaksessen fra 64 kbit/s til 2,5 Gbit/s.

Det finnes ingen begrensninger på antall kanaler som kan knyttes til løsningen og du kan tilpasse og ekspandere tilknytningene etter behov. Et typisk anvendelsesområde er f. eks kommuner som ønsker kommunikasjon mellom kommunesenter, skoler og bibliotek.